(ขยายรับสมัคร ) ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 2 อัตรา

(ขยายรับสมัคร ) ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 2 อัตรา

รับสมัครบัดนี้ – 5 ตุลาคม 2566 68 downloads ขยายรับสมัคร-วิทยาจารย์ภายนอก-รอบที่-4.pdf Download File ขยายรับสมัคร-วิทยาจารย์ภายนอก-รอบที่-4.pdf – 1.03...
(ขยายรับสมัคร ) ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 2 อัตรา

(ขยายรับสมัคร ) ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 รับสมัคร (ภายใน) ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครบัดนี้ – 5 ตุลาคม 2566 66 downloads ขยายรับสมัคร-วิทยาจารย์ภายใน-รอบที่-2.pdf Download File ขยายรับสมัคร-วิทยาจารย์ภายใน-รอบที่-2.pdf – 1.00...
รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 1 อัตรา

รับสมัครบัดนี้ – 24 กันยายน 2566 44 downloads ประกาศ-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา-3-5-ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย-เลขที่-6-2.pdf Download File ประกาศ-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา-3-5-ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย-เลขที่-6-2.pdf –...

รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา!!

เปิดรับสมัครบัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2566 120 downloads 2-ตำแหน่ง-2-อัตรา-พยาบาล-ชค-ศ.เอดส์-นักการ-ชค-ศ.ฝึก-4-ก.ค-18-ก.ค.66.pdf Download File 2-ตำแหน่ง-2-อัตรา-พยาบาล-ชค-ศ.เอดส์-นักการ-ชค-ศ.ฝึก-4-ก.ค-18-ก.ค.66.pdf – 3.31...

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 4 อัตรา!!!

เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 173 downloads ประกาศรับสมัครงาน-วิทยาจารย์-3-5-ศูนย์ฝึก.pdf Download File ประกาศรับสมัครงาน-วิทยาจารย์-3-5-ศูนย์ฝึก.pdf – 1.30...

รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา!!!

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักการภารโรง 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ 4.พนักงานขับรถ 5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 08 มิถุนายน 66 251 downloads ขยาย-5-ตำแหน่ง-5-อัตรา-นักการ-จบห-ศ.ฝึก-พัสดุ-เทคโน-พขร-เสาวภา-จ.คอม-ศ.เอดส์-1.pdf Download File...
Skip to content