สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาด จ.จันทบุรี และ จ.เชียงใหม่

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาด จ.จันทบุรี และ จ.เชียงใหม่

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัด จ.จันทบุรี 1 อัตรา และ จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2566 333 downloads ประกาศ.pdf Download File ประกาศ.pdf – 441.44...

รับสมัคร บุคลากร (สัญญาจ้างรายปี) 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา!!!

เปิดรับสมัคร 27 มิ.ย. – 10 ก.ค.66 100 downloads ประกาศ-6-ตำแหน่ง-10-อัตรา-ชั่วคราว-66.pdf Download File ประกาศ-6-ตำแหน่ง-10-อัตรา-ชั่วคราว-66.pdf – 2.14...
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 จ.บุรีรัมย์

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 จ.บุรีรัมย์

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับ บุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2566 165 downloads ประชาสัมพันธ์-จบห.จ.-บุรีรัมย์.jpg Download File ประชาสัมพันธ์-จบห.จ.-บุรีรัมย์.jpg –...

รับสมัครงานตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 1 อัตรา!!

ตั้งแต่บัดนี้  – 9 มิถุุนายน 2566 133 downloads ประกาศรับสมัครงาน-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-สำนักงานบริหารกิจการเหล่า.pdf Download File ประกาศรับสมัครงาน-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-สำนักงานบริหารกิจการเหล่า.pdf – 1.35...

รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา !!!!

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4.นักการภารโรง 5.พนักงานขับรถ เปิดรับสมัครวันที่  15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566   117 downloads ประกาศรับสมัครงาน-สัญญาจ้างรายปี-8-ตำแหน่ง-8-อัตรา-2.pdf Download File...
Skip to content