นายแพทย์ 4-6 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นายแพทย์ 4-6 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2566 52 downloads 25072023143052.pdf Download File 25072023143052.pdf – 1.05...
พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

พยาบาล 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

33 downloads 20062023143108.pdf Download File 20062023143108.pdf – 1.14 MB ตั้งแต่บัดนี้  – 20 กรกฎาคม 2566 1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก รับผิดชอบงานบริหารจัดการกระบวนการรับบริจาคอวัยวะจากโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง...
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

63 downloads 66-6PR-จ-การเงิน1-4-อวัยวะ.png Download File 66-6PR-จ-การเงิน1-4-อวัยวะ.png – 284.87 KB ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566...

รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566 209 downloads รับสมัครงานตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่ธุรการ-ชั่วคราว-ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ.pdf Download File รับสมัครงานตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่ธุรการ-ชั่วคราว-ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ.pdf – 1.34...
Skip to content