เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 4 อัตรา สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

53 downloads 1เทคโน-4-อัตรา.pdf Download File 1เทคโน-4-อัตรา.pdf – 1.00 MB ตั้งแต่ 15 – 31 สิงหาคม...
รับสมัคร บุคลากรสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

รับสมัคร บุคลากรสัญญาจ้าง 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

เปิดรับสมัครบัดนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2566 182 downloads ประกาศรับสมัคร-4-ตำแหน่ง-6-อัตรา.pdf Download File ประกาศรับสมัคร-4-ตำแหน่ง-6-อัตรา.pdf – 1.88...

เปิดรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ฝ่ายนโยบายความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

140 downloads ฝ่ายนโยบายความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์.pdf Download File ฝ่ายนโยบายความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์.pdf – 2.71 MB    ...
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รับสมัคร 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รับสมัคร 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2566

ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริการและสนับสนุนซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 งานสนับสนุนระบบงาน จำนวน 3 อัตรา 493 downloads ขยาย-IT.pdf Download File ขยาย-IT.pdf – 3.38...

รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา!!!

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักการภารโรง 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ 4.พนักงานขับรถ 5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 08 มิถุนายน 66 251 downloads ขยาย-5-ตำแหน่ง-5-อัตรา-นักการ-จบห-ศ.ฝึก-พัสดุ-เทคโน-พขร-เสาวภา-จ.คอม-ศ.เอดส์-1.pdf Download File...
Skip to content