รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและจัดหารายได้ทางดิจิทัล สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัฒนาและจัดหารายได้ทางดิจิทัล สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ก.ย.- 9 ต.ค.2566 24 downloads HRBP25092023-1.pdf Download File HRBP25092023-1.pdf – 1.39...
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครวันที่ 11 – 25 กันยายน 2566 166 downloads HRBP0005_11092023.pdf Download File HRBP0005_11092023.pdf – 1.36...
สำนักงานจัดหารายได้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 รวมจำนวน 2 อัตรา

สำนักงานจัดหารายได้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 รวมจำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -15 มิถุนายน 2566 290 downloads HRBP0002_01062023.pdf Download File HRBP0002_01062023.pdf – 1.02...
Skip to content