เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานรับ-จ่ายเงิน ฝ่ายการเงินและการลงทุน สำนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา

88 downloads 3คลัง-งานรับ-จ่ายเงิน-3.pdf Download File 3คลัง-งานรับ-จ่ายเงิน-3.pdf – 1,015.54 KB ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 สิงหาคม...

สำนักงานการคลัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำจำนวน 3 อัตรา

121 downloads 2สนงคลังขยาย-ลงทุน-คอม-1.pdf Download File 2สนงคลังขยาย-ลงทุน-คอม-1.pdf – 1,003.91 KB ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 สิงหาคม 2566 / เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3-5 จำนวน 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2...

รับสมัคร บุคลากร (สัญญาจ้างรายปี) 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา!!!

เปิดรับสมัคร 27 มิ.ย. – 10 ก.ค.66 100 downloads ประกาศ-6-ตำแหน่ง-10-อัตรา-ชั่วคราว-66.pdf Download File ประกาศ-6-ตำแหน่ง-10-อัตรา-ชั่วคราว-66.pdf – 2.14...
สำนักงานการคลัง รับสมัคร 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2566

สำนักงานการคลัง รับสมัคร 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2566

หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2566 281 downloads ขยายคลัง-เลขที่-ตำแหน่ง-6293273.pdf Download File...
รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 – 5 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ฝ่ายควบคุมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานการคลัง

รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 – 5 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ฝ่ายควบคุมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการคลัง

Skip to content