📌งานสรรหาบุุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เปิดรับสมัคร จำนวน 14 ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ในสภากาชาดไทย
❤️ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
❤️ รายละเอียดการสมัครสอบและคุณสมบัติของตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน (แบบไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร) 175 kB 2022-06-01 16:50
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 1 วิศวกร 3-5 51 kB 2022-06-01 16:50
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 2 สถาปนิก 3-5 63 kB 2022-06-01 16:51
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 46 kB 2022-06-01 16:52
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 44 kB 2022-06-01 16:53
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 55 kB 2022-06-01 16:53
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 6 นายแพทย์ 4-6 48 kB 2022-06-01 16:54
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 7 ทันตแพทย์ 4-6 42 kB 2022-06-01 16:54
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 8 พยาบาล 3-5 51 kB 2022-06-01 16:55
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 9 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 42 kB 2022-06-01 16:56
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 10 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 41 kB 2022-06-01 16:56
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 11 นักจิตวิทยา 3-5 37 kB 2022-06-01 17:01
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 12 นักสังคมสงเคราะห์ 3-5 33 kB 2022-06-01 17:03
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 13 เภสัชกร 3-6 46 kB 2022-06-01 17:07
เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งที่ 14 นักสัตวบาล 3-5 50 kB 2022-06-01 17:08

ฝากใบสมัคร : https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-prepare/
สมัครงานออนไลน์ : https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/

Skip to content