ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2566

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริการและสนับสนุนซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 งานสนับสนุนระบบงาน จำนวน 3 อัตรา

Skip to content