1. หัวหน้าฝ่าย (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตร

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กรกฎาคม 2566

Skip to content