1.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7

2.เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3-5

3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

Skip to content