สถานเสาวภา เปิดรับสมัครบุคลากรภายในสภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 66

Skip to content