สถานเสาวภา เปิดรับบุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (เลขานุการผู้อำนวยการสถานเสาวภา) 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิ.ย. 66

Skip to content