ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง พยาบาล 3-5 งานเจาะเก็บโลหิตในสถานที่ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎคม 2566

Skip to content