1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.นักการภารโรง

3.เจ้าหน้าที่พัสดุ

4.พนักงานขับรถ

5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่วันนี้ – 08 มิถุนายน 66

 

Skip to content