ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 7 กันยายน 2566

Skip to content