slide-main-6-new
slide-main-1
previous arrow
next arrow
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เลือกเฉพาะหน่วยงาน
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ประกาศปักหมุด
ประกาศรับสมัคร (ภาพ)
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สถานเสาวภา
สำนักงานการคลัง
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ไม่มีหมวดหมู่
DateTitleContentCategories
2566/05/25เปิดรับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4 งานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตราสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, ไม่มีหมวดหมู่2023-05-25 10:47:22
2566/05/24รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566ประกาศทั่วไป, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย2023-05-24 14:06:55
2566/05/23มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัคร 5 ตำแหน่ง 11 อัตรารับสมัคร ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา 2.พนักงานเลี้ยงเด็ก (ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย) …ประกาศ, ประกาศทั่วไป2023-05-23 16:16:14
2566/05/23รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง เภสัชกร 4–6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา 1 อัตรารับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง เภสัชกร 4–6 ฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา 1 อัตราประกาศทั่วไป, ประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, สถานเสาวภา2023-05-23 15:06:53
2566/05/21รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 – 5 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ฝ่ายควบคุมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการคลังประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, สำนักงานการคลัง2023-05-21 14:07:55
2566/05/21รับสมัครบุคลากรประจำ ” ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3 – 5 ” สำนักงานการคลังประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, สำนักงานการคลัง2023-05-21 10:55:26
2566/05/20รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 สำนักงานการคลังประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น2023-05-20 14:10:51
2566/05/19เภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2566ประกาศ, ประกาศทั่วไป, ประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์2023-05-19 15:23:30
2566/05/19นายแพทย์ 4-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2566ประกาศ, ประกาศทั่วไป, ประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์2023-05-19 15:22:50
2566/05/18รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา!!!1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักการภารโรง 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ 4.พนักงานขับรถ 5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 08 มิถุนายน 66  ประกาศทั่วไป, ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์, สถานเสาวภา, สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล2023-05-18 17:22:54
2566/05/18รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2566    ประกาศทั่วไป, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ2023-05-18 09:00:22
2566/05/16รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 2 อัตรา!! ศูนย์วิจัยโรคเอดส์1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขประกาศทั่วไป, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์2023-05-16 17:02:44
2566/05/15รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา !!!!1.เจ้าหน้าที่ธุรการ 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4.นักการภารโรง 5.พนักงานขับรถ เปิดรับสมัครวันที่  15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566  ประกาศทั่วไป, สถานเสาวภา, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด2023-05-15 17:04:46
2566/05/15สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ รับสมัครบุคคคลเข้าปฏิบัติงานในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 อัตรารับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรธานี สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 กรอกใบสมัครได้ที่ https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/    ประกาศ, ประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์2023-05-15 14:40:36
2566/05/13เปิดรับสมัคร หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 สำนักจัดซื้อ กลุ่มงานจัดหาเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 ตำแหน่งประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น2023-05-13 19:00:13
2566/05/13เปิดรับสมัคร หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 สำนักจัดซื้อ กลุ่มงานนโยบายและกำกับการจัดซื้อจัดจ้างกลางจัดหาเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 ตำแหน่งกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร, ประกาศทั่วไป, ประกาศรับสมัคร (ภาพ), ประกาศเด่น2023-05-13 18:46:08
2566/05/12‼️ เปิดโอกาสให้ฝากประวัติไว้ได้ 14 ตำแหน่ง ‼️📌งานสรรหาบุุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัคร จำนวน 14 ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าหน่วยงาน ในสภากาชาดไทย ❤️ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ❤️ รายละเอียดการสมัครสอบและคุณสมบัติของตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน (แบบไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร) 175 …ประกาศปักหมุด2023-05-12 16:50:58
2566/05/12คนสวน (ชั่วคราว) ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สำนักงาน/สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานสนับสนุนองค์กรรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2566  ประกาศทั่วไป2023-05-12 16:44:15
2566/05/12สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับสมัครบุคลากรประจำ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา1.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 3.เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 1-4 4.พนักงานขับรถ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566ประกาศทั่วไป, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์2023-05-12 16:22:48
2566/05/12สำนักงานการคลัง รับสมัครบุคลากรประจำ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา1.หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 2.เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 3-5 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566ประกาศ, ประกาศทั่วไป, สำนักงานการคลัง2023-05-12 14:07:03
Skip to content